Miraslău

Localizarea Geografică

Comuna Miraslău este situată pe limita vestică a podişului Transilvaniei, pe DN 1, pe malul râului Mureş. Este aşezată în nordul judeţului Alba la o distanta de 30 de km de reşedinta judeţului Alba si 7 km de oraşul Aiud.

Conform recensământului efectuat in 2011, populația comunei Mirăslău se ridică la 1.985 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002 când se înregistraseră 2.334 de locuitori.

Teritoriul administrativ al comunei Miraslău are o suprafaţă de 6659 ha ceea ce reprezintă 1,06 % din suprafaţa judeţului Alba.

Comuna Miraslău este străbătută de DN1, Bucureşti – Braşov – Sibiu – Alba Iulia – Miraslău – Cluj Napoca şi de calea ferată Teiuş – Cluj (linia 300). Halta Miraslău se află la o distanţă de cca 1 km faţă de centrul localităţii iar cea din satul Decea la cca 100m.

Informaţii Economice

În comuna Miraslău marea mojoritate a populaţiei lucrează în sectorul agricol cultivând o parte din suprafaţa arabilă a comunei şi crescând animale cu furajele rezultate din exploatarea fâneţelor şi păşunilor existente.

Comuna Miraslău are o suprafaţă totală de 6659 ha, din care teren agricol 4138 ha şi 2521 ha teren neagricol, pădurile reprezentând o suprafaţă de 1981 ha.

Culturile de bază cultivate de populaţie sunt cerealele şi cultura cartofului.

În sectorul animal locuitorii comunei deţin un efectiv de 1200 capete bovine, 2300 capete porcine, 2900 capete ovine, si aproximativ 16000 capete pasări. Veniturile realizate de agriculori provin din valorificarea cerealelor, a laptelui şi a cărnii, pe lângă cantităţile de produse agricole pe care le folosesc pentru alimentaţie.

Pe lângă activitatea agricolă în comuna Miraslău s-a dezvoltat şi activitatea industrială şi de prestări servicii existând un număr de 7 agenţi industriali şi un număr de 11 magazine ce deservesc populaţia celor 5 localităţi existente ale comunei.

În ceea ce priveşte activitatea turistică a comunei, aceasta este slab dezvoltată existând o singură unitate ce oferă servicii de cazare.

Având în vedere locaţia favorabilă a comunei Miraslău (aproape de DN1 şi 7km distanţă de oraşul Aiud), există oportunităţi favorabile pentru agenţii economici interesaţi să dezvolte activităţi industriale, servicii şi turism, în comună existând forţă de muncă tânără şi calificată pentru potenţialii investitori. De asemena trebuie încurajată populaţia localităţiilor să amenajeze surplusul de spaţiu disponibil din locuinţele lor în scop turistic.

Atracții turistice

Biserica “Sfinții Arhangheli”

Monumentul lui Mihai Viteazul de la Miraslău

Monumentul de la Câmpul Cicăului (Lopadea Veche)